Informatii cursuri de calificare
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj
Beneficiaza în mod gratuit persoanele în cautarea unui loc de munca, înregistrate la agentie, aflate în una din urmatoarele situatii:
  - nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni;
  - nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de învatamânt sau dupa satisfacerea stagiului militar;
  - au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala;
  - cetateni straini sau apatrizi care au fost încadrati în munca sau au realizat venituri în România;
  - nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie;
  - persoanele care desfasoara activitati în mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decât indemnizatia de somaj.
Beneficiaza în mod gratuit persoanele angajate, la cerere, cu acordul angajatorului sau la cererea angajatorului, persoanele aflate în una din urmatoarele situatii:
  - au reluat activitatea ca urmare a încetarii concediul pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
  - au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar;
  - au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate.
  Important ! Cererea trebuie formulata în termen de 12 luni de la data reluarii activitatii, o singura data pentru fiecare situatie.
Se asigura gratuit:
  * pregatire teoretica si practica;
  * rechizite si materiale de instruire, manuale;
  * echipament de protectie pe timpul instruirii, daca este cazul;
  * abonament pe mijloacele de transport în comun;
  * consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului.
Obligatiile persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca:
  * sa participe la toate activiatile cuprinse în programul de formare profesionala si sa îndeplineasca toate cerintele prevazute de acesta;
  * sa restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesionala, daca nu se prezinta la primul examen de absolvire sau la reexaminare, cu exceptia cazului în care neprezentarea se datoreaza unor motive neimputabile persoanei (nastera unui copil, casatorie, îmbolnavire, decesul sotului, sotiei sau rudelor pâna la gradul al doilea inclusiv, îndeplinirea obligatiilor militare, forta majora, încadrare în munca, începerea unei activitati economice);
  * sa restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesionala, daca dupa absolvire refuza în mod nejustificat încadrarea în munca oferita de agentie.
Documente necesare pentru înscriere:
  - recomandare din partea centrului de informare si consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agentiei;
  - cerere de înscriere la programul de formare profesionala si angajament;
  - actul de identitate, în original si copie;
  - certificat de nastere, în original si copie;
  - actele de studii eliberate în conditiile legii, în original si copie;
  - actul medical din care sa rezulte starea sanatatii persoanei si faptul ca aceasta este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreste sa se califice.
In plus pentru persoanele revenite din: concediul pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani, armata sau depensionate, dupa caz:
  - actul  emis de angajator, din care sa reiasa data si motivul suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu, data reluarii acestora, precum si acordul pentru participarea la un program de formare profesionala pe întreaga perioada a acestuia;
  -  certificatul de nastere al copilului, în original si în copie;
  -  livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra, în original si în copie;
  - actul în baza caruia au fost încadrati în munca si decizia de revizuire medicala, din care sa reiasa redobândirea capacitatii de munca pentru persoanele care si-au reluat activitatea dupa pensionarea pentru invaliditate, în original si în copie.
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
- Home - Prezentare - Contact -
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj
ANUNT ANOFM - OBIECTIVE GENERALE ANOFM
 
Prognoza METEO Craiova, Romania
 
Proiecte finantate din FSE
Achizitii AJOFM
Anunturi
Evenimente
Statistici
Formare
Facilitati
Pentru angajati
Pentru angajatori
Obligatii
Obligatii angajatori
Servicii oferite
Persoane fizice
Persoane juridice
Legislatie
Legislatie actualizata
Acte
Acte necesare
Locuri de munca vacante
In judetul Dolj
In strainatate EURES
Formare profesionala
Informatii cursuri de calificare
Lista cursuri calificare
Credite
Intreprinderi mici si mijlocii
Intrebari
Intrebari frecvente
Linkuri utile
ANOFM
ANAF
EURES
GUVERN