Cine beneficiaza de indemnizatie de somaj ?
Beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care se gasesc in una dintre urmatoarele situatii:
a) le-a incetat contractul individual de munca sau contractul de munca temporara din motive neimputabile lor;
b) le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
c) le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
d) a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputabile lor;
e) le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
f) au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;
g) au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;
h) le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
i) reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;
j) le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.
si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
     a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
     b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;
     c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
     d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.
Cine nu beneficiaza de indemnizatie de somaj ?
Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj:
  - persoanele care, la data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;
  - persoanele care refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca;
  - absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant;
  - persoanele care au incetat raporturile de munca sau de serviciu prin acordul partilor sau prin demisie.
Care este cuantumul indemnizatiei de somaj ?
Indemnizatia de somaj reprezinta 75% din indicatorul social de referinta  in vigoare la data stabilirii acesteia, la care se adauga, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 3 ani, o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului brut de baza lunar pe ultimele 12 luni a unei cote procentuale diferentiate, astfel:
  - 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
  - 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
  - 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
  - 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.
Indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:
  - 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
  - 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
  - 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.
Indemnizatia de somaj pentru absolventi reprezinta 50% din indicatorul social de referinta  in vigoare la data stabilirii acesteia, si se acorda pe o perioada de 6 luni.
Ce obligatii au persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj ?
Persoanelor care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:
  - sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca unde sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
  - sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
  - sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate;
  - sa caute activ un loc de munca.
Cand se suspenda plata indemnizatiei de somaj ?
Plata indemnizatiei de somaj se suspenda in urmatoarele situatii:
a) la data la care nu si-a indeplinit obligatia prevazuta la art. 41 alin. (1) lit. a)- (viza lunara);
b) la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni;
c) la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;
d) pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;
e) la data pensionarii pentru invaliditate;
f) pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;
g) pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;
h) pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.
Cand inceteaza plata indemnizatiei de somaj ?
Plata indemnizatiei de somaj inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;
b) la data cand realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;
c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;
d) la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;
e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;
f) daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;
g) la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;
h) la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;
i) la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;
j) in cazul decesului beneficiarului;
k) la expirarea termenelor prevazute la art. 45 alin. (2) si (3);
l) la expirarea termenelor prevazute la art. 39 alin. (1), respectiv la art. 40 alin. (1);
m) la data admiterii intr-o forma de invatamant, in cazul persoanelor asimilate somerilor, (absolventilor).
Intrebari frecvente
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
- Home - Prezentare - Contact -
ANUNT ANOFM - OBIECTIVE GENERALE ANOFM
 
Prognoza METEO Craiova, Romania
 
Proiecte finantate din FSE
Achizitii AJOFM
Anunturi
Evenimente
Statistici
Formare
Facilitati
Pentru angajati
Pentru angajatori
Obligatii
Obligatii angajatori
Servicii oferite
Persoane fizice
Persoane juridice
Legislatie
Legislatie actualizata
Acte
Acte necesare
Locuri de munca vacante
In judetul Dolj
In strainatate EURES
Formare profesionala
Informatii cursuri de calificare
Lista cursuri calificare
Credite
Intreprinderi mici si mijlocii
Intrebari
Intrebari frecvente
Linkuri utile
ANOFM
ANAF
EURES
GUVERN